Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

EURO-TAX.PL - Uchwała dot. zaliczki na poczet dywidendy: Korekta raportów 24/11, 25/11 i 26/11 (2 ... - EBI

EURO-TAX.PL - Uchwała dot. zaliczki na poczet dywidendy: Korekta raportów 24/11, 25/11 i 26/11 (26/2014)
Share
d1smyy5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała dot. zaliczki na poczet dywidendy: Korekta raportów 24/11, 25/11 i 26/11 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuję, iż w raportach 24/11, 25/11 i 26/11 podał terminy, dotyczące wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, nie spełniające wymogów Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym Zarząd ponownie podjął 7 listopada 2014 roku uchwałę dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014. Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową spółki Euro-Tax.pl S.A. oraz po stwierdzeniu, iż spółka ta spełnia wszelkie warunki formalne, postanawia wypłacić (uzyskując dnia 31.10.2014 zgodę Rady Nadzorczej) na podstawie art. 349§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych zaliczkę na poczet dywidendy wysokości 500 000 zł (0,1 zł na akcję). Sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30.06.2014 wykazywało zysk netto w kwocie 388 tys. zł a kapitały rezerwowe utworzone z zysku wykazywały kwotę 1 930 tys. zł. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy będą wszyscy posiadacze akcji serii A. Zarząd postanowił, iż: a. zaliczka zostanie wypłacona w wysokości 10 groszy na akcję; b. Zarząd ustala dzień praw do dywidendy (D) na 5 grudnia 2014
roku c. Zarząd ustala dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy (W) na 12 grudnia 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Powiertowski Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5