Trwa ładowanie...
d37b0fy

EUROCASH - Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie ...

EUROCASH - Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez podmiot zależny Emitenta (36/2013)

Share
d37b0fy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-13
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez podmiot zależny Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. (dalej, "Eurocash") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku podmiot zależny od Eurocash - spółka KDWT S.A. - otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DKK-106/2013, w której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez KDWT S.A. części mienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Noban Sp. z o.o. (dalej "Noban"). Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której KDWT S.A. nabędzie od Noban zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie hurtowej sprzedaży papierosów oraz artykułów tytoniowych, stosownie do umowy przedwstępnej zawartej w dniu 19 kwietnia 2013 roku, o której zawarciu Eurocash poinformował w raporcie bieżącym 17/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

| | | EUROCASH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | eurocash@aurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-08-13 Rui Amaral Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy