Trwa ładowanie...
d1gvaln

EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (36/2012)

EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (36/2012)

Share
d1gvaln
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od członka Zarządu Spółki, w których poinformowano, że członek Zarządu w związku z jego udziałem w V Programie Motywacyjnym, w dniu 11 grudnia 2012 roku kupił, za łączną kwotę równą 21,40 zł 2.140 Obligacji Serii G Eurocash S.A. z prawem pierwszeństwa nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H Eurocash S.A. o wartości nominalnej 1 złoty ("Akcje Serii H") i w wykonaniu prawa pierwszeństwa złożył zapis na 53.500 Akcji Serii H po cenie emisyjnej 8,89 zł za jedną akcję Serii H. Program Motywacyjny, o którym mowa powyżej został przyjęty Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Eurocash" S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gvaln

| | | EUROCASH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | eurocash@aurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2012-12-13 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gvaln

Podziel się opinią

Share
d1gvaln
d1gvaln