Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (36/2012)

EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (36/2012)
Share
dp05es6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od członka Zarządu Spółki, w których poinformowano, że członek Zarządu w związku z jego udziałem w V Programie Motywacyjnym, w dniu 11 grudnia 2012 roku kupił, za łączną kwotę równą 21,40 zł 2.140 Obligacji Serii G Eurocash S.A. z prawem pierwszeństwa nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H Eurocash S.A. o wartości nominalnej 1 złoty ("Akcje Serii H") i w wykonaniu prawa pierwszeństwa złożył zapis na 53.500 Akcji Serii H po cenie emisyjnej 8,89 zł za jedną akcję Serii H. Program Motywacyjny, o którym mowa powyżej został przyjęty Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Eurocash" S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Czwartego i Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na lata 2007 i 2008. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2012-12-13 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6