Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

EUROCENT - Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. ... - EBI

EUROCENT - Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie (32/2014)
Share
d3vwayo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Emitent objął 25 900 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) imiennych akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym spółki IDA Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, pokrywając je w całości poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci portfela obejmującego 3 907 (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedem) wierzytelności z tytułu udzielonych osobom fizycznym pożyczek o łącznej wartości godziwej 2 590 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna obejmowanych akcji była równa ich cenie nominalnej. Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Emitent poinformuje raportem bieżącym, EUROCENT Spółka Akcyjna będzie posiadała 95,40%-owy udział w kapitale zakładowym
Spółki oraz 95,40% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Kolawa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo