Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

EUROCENT - Wypłata odsetek z obligacji serii B (3/2015) - EBI

EUROCENT - Wypłata odsetek z obligacji serii B (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata odsetek z obligacji serii B
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 02 marca 2015 r. dokonał terminowej wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy wyemitowanych obligacji serii B (dalej: "Obligacje"). Całkowita wartość nominalna wyemitowanych Obligacji wynosi 2.000.000 zł. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej w wysokości 10% w skali roku. Odsetki od Obligacji wypłacane są kwartalnie. Termin wykupu Obligacji przypada 30 sierpnia 2015 r. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Kolawa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx