Trwa ładowanie...
d3al18g

EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

Share
d3al18g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT SA - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Euroimplant S.A. wykonując obowiązek wynikający z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. wraz z późn. zm.), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. ?Raport okresowy za 2012 rok - 20.03.2013 ?Raport okresowy za I kwartał 2013 roku - 15.05.2013 ?Raport okresowy za I półrocze 2013 roku - 29.08.2013 ?Raport okresowy za III kwartał 2013 roku - 14.11.2013 Spółka informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku oraz w nawiązaniu do § 102 tegoż Rozporządzenia zdecydowała o przyśpieszeniu publikacji raportu okresowego za 2012 rok, pomijając jednocześnie publikację raportu
okresowego za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

| | | EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROIMPLANT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-090 | | Rybie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krucza | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 886 15 68 | | (22) 720 24 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 534-23-44-389 | | 240053602 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

Podziel się opinią

Share
d3al18g
d3al18g