Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
31-01-2012 15:07

EUROMARK POLSKA S.A. - Zawarcie z Millennium Bank S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych (6/2012)

EUROMARK POLSKA S.A. - Zawarcie z Millennium Bank S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych (6/2012)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z Millennium Bank S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. pomiędzy Emitentem a bankiem Millennium Bank S.A. (Bank) doszło do podpisania aneksu do umowy o udzielenie kredytu obrotowego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, o zawarciu której Emitent informował w przywołanym powyżej raporcie bieżącym. Na mocy ww. aneksu, wydłużeniu uległ okres udostępnienia kredytu obrotowego do dnia 16 lutego 2013 r. Zgodnie z ww. aneksem kredyt obrotowy zostanie postawiony do dyspozycji Emitenta w dwóch transzach w kwocie po 6 mln zł każda, przy czym: - I transza od dnia 18 lutego 2012 r., - II transza od dnia 15 sierpnia 2012 r. Warunkiem uruchomienia transz jest odpowiednia spłata kredytu zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty, przy czym zgodnie z ww. harmonogramem spłata kredytu następować będzie łącznie w 6 ratach z płatnością ostatniej raty wyznaczoną na dzień 16 lutego 2013 r. Pozostałe istotne warunki
umowy o ww. kredyt obrotowy nie uległy zmianie. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 r. podpisał z Bankiem aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności Emitenta z dnia 27 maja 2010 r., zmienionej następnie aneksem z dnia 18 lutego 2011 roku. Na mocy aneksu z dnia 30 stycznia 2012 r. wydłużeniu do dnia 17 lutego 2013 r. uległ okres udostępnienia Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 6 mln zł. Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu, zwiększeniu do kwoty 10,2 mln zł uległa kwota hipoteki kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości Skierdy, gmina Jabłonna, należącej do spółki zależnej Emitenta ? "CAMAR" Sp. z o.o., stanowiącej zabezpieczenie ww. umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Jednocześnie, w związku z zawarciem ww. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, Emitent złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie prawa bankowego oraz wyraził zgodę na wystawienie tytułu egzekucyjnego do kwoty 10,2 mln
zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | With reference to the current report No. 5/2011 of 18th February 2011, the Management Board of „Euromark Polska” S.A. (the Issuer) informs that on 30th January 2012 the Issuer and Millennium Bank S.A. (Bank) signed an annex to the term loan contract with the purpose to finance the Issuer’s current business activities, on the conclusion of which the Issuer informed in the above current report. By virtue of the annex, the term loan availability period has been extended until 16th February 2013. In accordance with the annex, the term loan shall be at the Issuer’s disposal in two tranches 6 mln PLN each, whereas: - I tranche as from 18th February 2012;- II tranche as from 15th August 2012. The condition for releasing the tranches is the required loan repayment under the agreed payment schedule, whereas according to the above schedule, the term loan repayment shall be exercised in 6 instalments with the last instalment payable on 16th February 2013. Other significant conditions of the term loan contract
remained unchanged. Simultaneously, the Issuer informs that on 30th January 2012 it concluded with the Bank an annex to the overdraft contract of 27th May 2010 granted with the purpose to finance the Issuer’s current business activities, which was afterwards amended under the annex of 18th February 2011. According to the annex of 30th January 2012, the availability period of the 6 mln PLN overdraft facility has been extended until 17th February 2013. In accordance with the annex, the amount of the bail mortgage, accounting for the security of the overdraft facility, has been increased up to 10,2 mln PLN, established on the estate in Skierdy, Jabłonna province, owned by the Issuer’s subsidiary - „CAMAR” Sp. z o.o. Furthermore, in connection with signing the annex to the overdraft contract, the Issuer lodged a declaration on voluntary submission to the enforcement procedure under the banking law and gave its consent for issuing an enforcement title up to the amount of 10,2 mln PLN. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 504 18 60 | | 022 676 87 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 James Kelly Prezes Zarządu
2012-01-31 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz