Trwa ładowanie...
d6y4p00
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Euromark Polska S.A. z możliwością...

EUROMARK POLSKA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Euromark Polska S.A. z możliwością zawarcia układu. (48/2012)

Share
d6y4p00

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Euromark Polska S.A. z możliwością zawarcia układu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2012 oraz nr 47/2012, dotyczących podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o upadłość Euromark Polska S.A. (Spółka)
, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Spółka do ostatniej chwili podejmowała próby wypracowania kompromisu z bankami finansującymi Spółkę i miała nadzieję na zawarcie porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niestety wypracowanie takiego porozumienia okazało się niemożliwe do osiągnięcia i w dniu 28 listopada 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Jednocześnie po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji oraz wierząc w potencjał Spółki, Zarząd Spółki w dniu 29 listopada 2012 roku uznał, że optymalnym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z
możliwością zawarcia układu. Ze względu jednak na krótki czas, jakim dysponowała Spółka na przygotowanie wniosku, oraz w związku z intensywnie podejmowanymi próbami osiągnięcia porozumienia z bankami finansującymi Spółkę, Spółka nie była w stanie zawrzeć odpowiednich propozycji układowych we wniosku złożonym w dniu 29 listopada 2012 roku. Spółka uzupełni wniosek o propozycje układowe wraz z ich uzasadnieniem w terminie późniejszym, o czym poinformuje w trybie realizacji obowiązków informacyjnych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 24 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Following the current reports no. 45/2012 and no. 47/2012, regarding the decision to file for bankruptcy of Euromark Polska S.A. (the Company), the Management Board informs that on 29 November 2012 it filed to the District Court for Warsaw Praga Pólnoc IX Commercial Bankruptcy and Reorganization Division, a petition for bankruptcy with debt arrangement. The Company until the very last moment attempted to work out a compromise with financing Banks and it hoped to conclude an agreement, which would allow it to avoid filing for bankruptcy. Unfortunately, working out such an agreement turned out impossible to achieve and on 28 November 2012 the Management Board took a decision to file for bankruptcy. At the same time, after a detailed analysis of the situation and in belief in the potential of the Company, the Management Board of the Company on 29 November 2012 concluded that the optimal solution will be to file for bankruptcy with debt arrangement. Because, however, of the short timeframe available to the
Company to prepare the motion and in relation to intense attempts to reach an agreement with the banks, the Company was unable to include arrangement proposals in the application filed on 29 November 2012. The Company will complete the motion with arrangements proposals together with their justification at a later date, of which it will inform in accordance with its reporting obligations. Detailed legal basis: § 5 item 1 point 24 of the Regulation dated 19th February 2009 on current and periodic information [...] | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6y4p00

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 767 37 00 | | 022 767 37 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Timothy Mark Roberts Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6y4p00

Podziel się opinią

Share
d6y4p00
d6y4p00