Trwa ładowanie...
d2q7o33
d2q7o33
espi

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII - informacje uzupełniające do raportu bieżącego 7/2015 z dnia 20.03.2 ... - EBI

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII - informacje uzupełniające do raportu bieżącego 7/2015 z dnia 20.03.2015r. (8/2015)
Share
d2q7o33

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacje uzupełniające do raportu bieżącego 7/2015 z dnia 20.03.2015r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Energii S.A. pragnie doprecyzować informacje zawarte w raporcie bieżącym 7/2015 z dnia 20.03.2015r. Otóż Europejski Fundusz Energii S.A. jest założycielem spółki Insalgo Aidlab S.A. Europejski Fundusz Energii S.A. objął akcje jako założyciel spółki w cenie nominalnej tj. 10 gr każda akcja. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1000 000 akcji. Europejski Fundusz Energii S.A. jest właścicielem 51% akcji spółki Insalgo Aidlab S.A. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nastąpiła dnia 5.03.2015r. W dniu 19.03.2015r. po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego w sprawie rejestracji spółki w KRS zawarte zostały umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych związanych z projektem Aidlab na spółkę Insalgo Aidlab S.A. W dniu tym zostało również sprzedane 49% akcji (490 tys. akcji) spółki Insalgo Aidlab S.A. pomysłodawcom i twórcom projektu Aidlab. §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Kulczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q7o33

Podziel się opinią

Share
d2q7o33
d2q7o33