Trwa ładowanie...
dh6aob6
espi

EUROSYSTEM - Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o. (1/2015) - EBI

EUROSYSTEM - Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o. (1/2015)

Share
dh6aob6
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie (Emitent) informuje, że w dniu 05 stycznia 2015 roku Emitent zawarł z dwoma osobami fizycznymi dwie umowy nabycia od każdej z nich 600 - w sumie 1.200 udziałów "SH-INFO SYSTEM" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł. Nabyte udziały stanowią 50,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Strony ustaliły cenę nabycia udziałów na łączną kwotę 792.000,00 zł. Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh6aob6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof GRĘBOWICZ prezes Zarządu
Krzysztof KOZIELSKI wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh6aob6

Podziel się opinią

Share
dh6aob6
dh6aob6