Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

EUROSYSTEM - Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o. (1/2015) - EBI

EUROSYSTEM - Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o. (1/2015)
Share
d2emy1g
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie udziałów Spółki pod firmą SH-INFO SYSTEM sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie (Emitent) informuje, że w dniu 05 stycznia 2015 roku Emitent zawarł z dwoma osobami fizycznymi dwie umowy nabycia od każdej z nich 600 - w sumie 1.200 udziałów "SH-INFO SYSTEM" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 zł. Nabyte udziały stanowią 50,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Strony ustaliły cenę nabycia udziałów na łączną kwotę 792.000,00 zł. Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi na przekroczenie przez jej wartość 20% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof GRĘBOWICZ prezes Zarządu
Krzysztof KOZIELSKI wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g