Trwa ładowanie...
d3yqu2q
d3yqu2q
espi

EUROTEL S.A. - Złożenie oferty zakupu udziałów (36/2011)

EUROTEL S.A. - Złożenie oferty zakupu udziałów (36/2011)
Share
d3yqu2q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie oferty zakupu udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel SA informuje o złożeniu oferty zakupu udziałów w spółce zajmującej się telesprzedażą i świadczeniem usług telemarketingowych. Zarząd Eurotel SA informuje nadto, iż w razie zawarcia przedmiotowej transakcji, bierze pod uwagę możliwość dalszego zaangażowania finansowego i zwiększenia udziału kapitałowego Eurotel SA w tejże spółce. W złożonej ofercie wyszczególniono przedmiot transakcji oraz cenę ofertową i termin związania ofertą tj. 31 grudnia 2011 roku. Zakup udziałów w spółce zajmującej się obsługą tego nowego dla Eurotel SA kanału sprzedaży, daje możliwość oferowania przez Grupę Eurotel dodatkowych produktów bądź usług i zwiększenie
przez to przychodów w przyszłości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Myśliwska 21
(ulica) (numer)
058 5203819 - 20 058 5203819 w 202
(telefon) (fax)
gdansk@eurotel.pl www.eurotel.pl
(e-mail) (www)
5861584525 191167690
(NIP) (REGON)
d3yqu2q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2011-11-29 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yqu2q

Podziel się opinią

Share
d3yqu2q
d3yqu2q