Trwa ładowanie...
dzh906n

EXAMOBILE - Wybrane dane rynkowe Spółki na koniec I kwartału 2015 roku (6/2015) - EBI

EXAMOBILE - Wybrane dane rynkowe Spółki na koniec I kwartału 2015 roku (6/2015)

Share
dzh906n

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybrane dane rynkowe Spółki na koniec I kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) przedstawia wstępne podsumowanie danych rynkowych Spółki na koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Łączna liczba unikalnych instalacji aplikacji EXAMOBILE S.A. na urządzeniach mobilnych, na koniec marca 2015 roku przekroczyła poziom 15,82 mln. Tylko w pierwszym kwartale 2015 roku, użytkownicy aplikacji EXAMOBILE S.A. zainstalowali produkty Spółki ponad 2,67 mln razy. W pierwszym kwartale 2015 roku łączna liczba wyświetleń reklam w aplikacjach EXAMOBILE S.A. przekroczyła 81,8 mln. W porównywalnym okresie 2014 roku liczba wyświetlonych reklam w produktach Spółki osiągnęła poziom 72,5 mln. Spółka na koniec marca 2015 roku posiadała w swoim portfolio ponad 210 gier i aplikacji, opublikowanych na najpopularniejszych platformach dystrybucyjnych, z których korzystają użytkownicy urządzeń mobilnych na całym świecie. W ocenie Zarządu Spółki powyższe informacje mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na sytuację gospodarczą oraz wyniki finansowe EXAMOBILE S.A. Po zakończeniu
kolejnych kwartałów, Emitent planuje kontynuować przekazywanie do publicznej wiadomości, w formie raportów bieżących, istotnych z punktu widzenia Spółki danych rynkowych. Podstawa Prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzh906n

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Błasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzh906n

Podziel się opinią

Share
dzh906n
dzh906n