Trwa ładowanie...
d4fji33

EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2015 roku (7/2015) - EBI

EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2015 roku (7/2015)

Share
d4fji33

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 roku. I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta. W miesiącu styczniu 2015 roku, Emitent kontynuował realizację działania nr 9 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest to ostatnie działanie w ramach tego projektu. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 53,8 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Starachowicach to maj 2015 r. W miesiącu styczniu 2015 roku, Emitent kontynuował także realizację ostatniego działania inwestycji w
Pionkach o wartości 17,4 mln zł netto polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 46,0 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Pionkach to kwiecień 2015 r. Ponadto, w miesiącu styczniu 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała prace rozruchowo-montażowe w zakładzie recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Inwestycja została odebrana i posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Spółka dotychczas otrzymała z PARP kwotę 38,2 mln zł tytułem dofinansowania projektu w Toruniu. Do wypłaty zgodnie z umową o dofinansowanie pozostała kwota 2 mln zł refundacji końcowej, na którą Spółka nadal oczekuje. W dniu 15 stycznia 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A. nabyła nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Płaskiej 28, na
której wybudowany został zakład recyklingu odpadów opakowaniowych, za kwotę 10,2 mln zł netto. II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w styczniu 2015 r. W miesiącu styczniu 2015 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe: 1. Raporty opublikowane w systemie EBI: ? RB nr 01/2015 ? Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, ? RB nr 02/2015 ? Raport miesięczny EZO S.A. za grudzień 2014 roku, ? RB nr 03/2015 ? Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A. 2. Raporty opublikowane w systemie ESPI: ? RB-W_ASO 1/2015 ? Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A., ? RB-W_ASO 2/2015 ? Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach w 2014 roku. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu 2015 r. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i
mają wystąpić w lutym 2015 r. 1. W dniu 10 lutego 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. 2. W dniu 13 lutego 2015 roku został opublikowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. 3. W dniu 13 lutego 2015 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za styczeń 2015 roku. Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33