Trwa ładowanie...
dm604hu
espi

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Wypłata odsetek od obligacji serii C (38/2014) - EBI

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Wypłata odsetek od obligacji serii C (38/2014)
Share
dm604hu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata odsetek od obligacji serii C
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 07 listopada 2014 r. terminowej wypłaty odsetek za pierwszy okres odsetkowy obligacji serii C o terminie wykupu przypadającym na dzień 9 maja 2016 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu