Trwa ładowanie...
d26ltgb

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (1/2012)

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (1/2012)

Share
d26ltgb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka)
informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Andrzeja Różyckiego Członka Rady Nadzorczej Spółki informację o transakcjach nabycia i zbycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej: Andrzej Różycki; 2) firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: Inner Investments Limited spółka prawa cypryjskiego jako nabywca akcji; 3) przyczyna przekazania informacji oraz wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: Osoba obowiązana jest Członkiem Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Inner Investments Limited jest osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A., ponieważ jest bezpośrednio kontrolowana przez Członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A., a ponadto Członek Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. wchodzi w skład jej organu zarządzającego
oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze (jako director); 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie; 5) rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia, data i miejsce transakcji, cena i wolumen transakcji: w dniu 5 stycznia 2012r. Andrzej Różycki sprzedał 127.499 akcji w ramach transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183, poz. 1538 z póź. zm.) po cenie 1,25zł za jedną akcję. W dniu 5 stycznia 2012r. Inner Investments Limited kupiło 127.499 akcji w ramach transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183, poz. 1538 z póź. zm.) po cenie 1,25zł za jedną akcję. 6) data i miejsce sporządzenia informacji: 9 stycznia 2012r., Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-208-26-70 | | 22-208-26-71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb