Trwa ładowanie...
d2ofweg
espi
22-11-2010 17:17

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (60/2010)

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (60/2010)

d2ofweg
d2ofweg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o transakcji zbycia i nabycia akcji Emitenta przez osoby blisko związane z Panem Grzegorzem Bielowickim.Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca:1)imię i nazwisko osoby obowiązanej: Grzegorz Bielowicki;2)firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: Tar Heel Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako zbywca akcji oraz GJB Assets Management Limited spółka prawa cypryjskiego jako nabywca akcji;3)wskazanie przyczyn przekazania informacji oraz więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: osobą obowiązaną jest Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.; zbywcą akcji jest Tar Heel Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM jest członkiem
zarządu komplementariusza (tj. Tar Heel Capital Sp. z o.o.), nabywcą akcji jest GJB Assets Management Limited, która jest bezpośrednio kontrolowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAM, a ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM wchodzi w skład jej organu zarządzającego oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze;4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A.;5)rodzaj transakcji: sprzedaż przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną oraz kupno przez inną osobę blisko związaną z osobą obowiązaną;6)tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne zwykłe na rynku regulowanym GPW;7)data i miejsce zawarcia transakcji: 17 listopada 2010r., Warszawa, rynek giełdowy GPW;8)cena i wolumen transakcji: 8.850 akcji, po cenie 1,97zł za jedną akcję;9)data i miejsce sporządzenia informacji: 22 listopada 2010r. Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ofweg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ofweg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2ofweg