Trwa ładowanie...
dhxu9uy
espi

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (69/2011)

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (69/2011)

Share
dhxu9uy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka)
informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o transakcji nabycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Bielowickim. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej: Grzegorz Bielowicki; 2) firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: THC Fund Management Limited (poprzednia nazwa GJB Assets Management Limited) spółka prawa cypryjskiego jako nabywca akcji; 3) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Osoba obowiązana informuje o transakcji zawartej przez osobę blisko z nią związaną, to jest THC Fund Management Limited. Nabywcą akcji jest THC Fund Management Limited, która jest bezpośrednio kontrolowana przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAM, a ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM wchodzi w skład jej organu zarządzającego oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze (jako director) ; 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A.; 5) rodzaj transakcji: kupno przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną; 6) tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne zwykłe na rynku regulowanym GPW; 7) data i miejsce zawarcia transakcji: 12 i 16 grudnia 2011 r., Warszawa, rynek giełdowy GPW; 8) cena i wolumen transakcji: THC Fund Management Limited nabył w dniu 12 grudnia 2011 roku 25.291 akcji po cenie 1,28 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych oraz w dniu 16 grudnia 2011 roku 8.200 akcji po cenie 1,23 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych; 9) data i miejsce sporządzenia informacji: 19 grudnia 2011r. Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-208-26-70 | | 22-208-26-71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy