Trwa ładowanie...
disvyhj
espi

FAM - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał i o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego...

FAM - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał i o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 15 września 2011r. (55/2011)

Share
disvyhj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał i o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 15 września 2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, iż w dniu 25 października 2011r. powziął informację o złożeniu w dniu 13 października 2011r. przez akcjonariusza Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie (Powód), do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 15 września 2011r. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji do sprawdzenia listy obecności oraz w przedmiocie połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. oraz o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. z dnia 15 września 2011r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego. Jednocześnie Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, że w dniu 25 października 2011r. powziął informację o
wydaniu w dniu 17 października 2011r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy zarządzenia o zwrocie w/w pozwu do Powoda z powodu braków formalnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

disvyhj

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-208-26-70 | | 22-208-26-71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

disvyhj

Podziel się opinią

Share
disvyhj
disvyhj