Trwa ładowanie...
d3b9o13
d3b9o13
espi

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z OAO SUEK-Kuzbass (77/2014)

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z OAO SUEK-Kuzbass (77/2014)
Share
d3b9o13

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z OAO SUEK-Kuzbass | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 25 listopada 2014 r. przez swoją jednostkę zależną - Polskie Maszyny Górnicze S.A. (Sprzedawca) umowy z OAO SUEK-Kuzbass z siedzibą w Rosji (Kupujący). Wartość umowy przekracza 10% skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów, tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę. Wartość umowy wynosi 25.854.601,40 EUR, tj. 108.372.147,23 zł w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 25 listopada 2014 r., tj. dnia wejścia umowy w życie. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń kompleksu ścianowego. Dostawa sprzętu zgodnie z warunkami kontraktu powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2015 r. W kontrakcie ustalono następujące terminy płatności: a) 27,2% wartości kontraktu w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty przedstawienia nieodwołalnej gwarancji zwrotu zaliczki; b) 72,4% będzie płatne w jednej z poniższych opcji: - płatne w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty dokonania ostatniej częściowej dostawy; - płatne w 10
(dziesięciu) równych ratach płatnych półrocznie, z momentem wymagalności pierwszej raty określonej jako 6 (sześć) miesięcy od daty dokonania ostatniej częściowej dostawy; c) 0,6% wartości kontraktu w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia urządzeń do eksploatacji. W przypadku gdyby Kupujący wybrał wariant płatności ratalnych, Sprzedający zachowa prawo do odstąpienia od realizacji kontraktu. Na przedmiot umowy Sprzedawca udziela maksymalnej gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wprowadzenia urządzeń do eksploatacji lub 30 miesięcy od daty zakończenia dostaw, w zależności który termin jest krótszy. W umowie strony uzgodniły, iż całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy odnośnie opóźnień w dostawie przedmiotu kontraktu nie może przekraczać 15% wartości urządzeń niedostarczonych w terminie liczone jako 0,1% od wartości urządzenia niedostarczonego za każdy pełny tydzień opóźnienia. Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Suma przychodów ze sprzedaży grupy
kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 694.294 tys. zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
d3b9o13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2014-11-26 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b9o13

Podziel się opinią

Share
d3b9o13
d3b9o13