Trwa ładowanie...
d34vucc

FARMACOL - Powołanie Członka Zarządu (14/2013)

FARMACOL - Powołanie Członka Zarządu (14/2013)

Share
d34vucc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza Farmacol S.A. powołała do Zarządu Spółki na 3 ? letnią kadencję Pana Kamila Kirkera, powierzając mu funkcję Członka Zarządu. Pan Kamil Kirker ukończył w 1998 roku Wydział Zarządzania, (kierunek: zarządzanie i marketing o specjalizacji: logistyka) Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1997 r. do 1998 r. Pan Kamil Kirker pracował w KSK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Samodzielny Specjalista ds. logistyki. Od 1998 r. do 2012 r. Pan Kamil Kirker pracował w Lekkerland Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 1998 do 2001 r. pełnił funkcję Logistyka Regionu Katowice, gdzie był odpowiedzialny za logistyczną obsługę regionu obejmującego 7 magazynów, następnie od 2001 roku do 2012 Pan Kamil Kirker pełnił funkcję Logistyka Makroregionu Południowego, gdzie kierował działem logistyki, był odpowiedzialny za logistyczną obsługę 4 centrów dystrybucji ? obejmujących swym zasięgiem południową część Polski. Od kwietnia
2012 r. w wyniku postępowania konkursowego objął stanowisko Dyrektora Logistyki w Farmacol S.A., odpowiedzialnego za obszar logistyki w całej Grupie Kapitałowej, które pełni nadal. Kamil Kirker prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Pan Kamil Kirker nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Podstawa prawna: § 28 w związku z § 5 ust. 1 pkt 22) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | FARMACOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 038 208 06 00 | | 038 202 24 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Krzysztof Sitko Członek Zarządu
2013-08-13 Marek Michalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc