Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjn...

FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych (22/2010)
Share
d1oj4oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Farmacol S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2010, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka nabyła 285 akcji własnych o wartości nominalnej 1 złoty każda. Akcje nabyte zostały w związku z realizacją programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku.Nabyte akcje własne dają 285 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. i stanowią 0,0012% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 40,00 złotych.Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych w ramach tego programu nabyto 535 akcji dających prawo do 535 głosów co stanowi 0,0017% głosów na WZA Spółki i 0,0023% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena nabycia ww. akcji wynosi 40,00 PLN.W ramach wszystkich programów skupu akcji
własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, Emitent nabył 320 943 akcje własne, stanowiące 1,3716% kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,0221% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)
d1oj4oh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Aleksander Chomiakow Prezes Zarządu
2010-12-03 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh