Trwa ładowanie...
d4bcwe4

FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjn...

FARMACOL - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych (8/2011)

Share
d4bcwe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Farmacol S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 roku otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, żew dniu 18 stycznia 2011 roku w wykonaniu umowy o świadczeniu usług brokerskich i prowadzeniu rachunku inwestycyjnego w obrocie zorganizowanym papierami wartościowymi z dnia 09.05.2008 r, działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Farmacol S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nabył 3823 akcje własne emitenta, każda o wartości nominalnej 1 złoty każda, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje nabyte zostały w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, realizowanego w granicach upoważnienia wynikającego z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku, w celu ich dalszej odsprzedaży Emitentowi.Nabyte przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. akcje własne Emitenta dają 3823 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A.
i stanowią 0,0163% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 38,50 PLN.Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych w ramach tego programu nabyto 62.000 akcji dających prawo do 62.000 głosów co stanowi 0,1975% głosów na WZA Spółki i 0,2650% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wyniosła 39,76 PLN.Po odkupieniu akcji od Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, Emitent będzie posiadał łącznie 382.408 akcji własnych, stanowiących 1,6342% kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,2179% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

| | | FARMACOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 038 208 06 00 | | 038 202 24 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Marek Michalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

Podziel się opinią

Share
d4bcwe4
d4bcwe4