Trwa ładowanie...
d1g1xr6

FARMACOL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. oraz oświadczenie o nieprzekazywan...

FARMACOL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. oraz oświadczenie o nieprzekazywaniu jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. (7/2011)

Share
d1g1xr6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. oraz oświadczenie o nieprzekazywaniu jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywania przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Farmacol S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011roku.1.Skonsolidowane raporty kwartalne:- za IV kwartał 2010r?28 luty 2011r.,- za I kwartał 2011r?16 maja 2011r.,- za III kwartał 2011?14 listopada 2011r.2. Skonsolidowany raport półroczny?31 sierpnia 2011r.3. Raport roczny za 2010r.?2 maja 2011r.4. Skonsolidowany raport roczny za 2010r?2 maja 2011r.Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 rozporządzenia Zarząd Farmacol S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych , a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone
sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1g1xr6

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Marek Michalski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1g1xr6

Podziel się opinią

Share
d1g1xr6
d1g1xr6