Trwa ładowanie...
d2zkl3k

FARMACOL - Uzupełnienie informacji z raportu bieżącego nr 10/2013 (11/2013)

FARMACOL - Uzupełnienie informacji z raportu bieżącego nr 10/2013 (11/2013)

Share
d2zkl3k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji z raportu bieżącego nr 10/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Farmacol S.A. ? działając w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 przekazanego do publicznej wiadomości dnia 10 lipca br. ? niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. otrzymał oryginał dokumentu rezygnacji Pana Andrzeja Smugi z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, w którym ten ostatni wskazał, że "Powodem rezygnacji jest brak możliwości skutecznego pełnienia funkcji spowodowanej działaniem Rady Nadzorczej Farmacol S.A. ingerującej w kompetencje i uprawnienia zarządu oraz prowadzenia działań leżących w kompetencjach zarządu spółki bez jego wiedzy i zgody". Wobec przedstawienia powodów swojej rezygnacji Zarząd Emitenta uzupełnia informację o rezygnacji Prezesa Zarządu przekazaną w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 10.07 br. o w/w powody. Jednocześnie jednak Zarząd Farmacol S.A. oświadcza, że nie podziela stanowiska wyrażonego w uzasadnieniu swojej rezygnacji przez Pana Andrzeja Smugę oraz że przedstawione powody ? pomimo nadania im takiego brzmienia
? nie są stanowiskiem Zarządu Emitenta, lecz wyłącznie prywatnym stanowiskiem Pana Andrzeja Smugi. Zarząd Emitenta wskazuje także, że sprawa rezygnacji była indywidulaną decyzją Pana Andrzeja Smugi, a przedstawione przez byłego Prezesa Zarządu powody takiej rezygnacji nie były przedmiotem rozmów lub konsultacji zarówno w gronie całego Zarządu, jak i pomiędzy jego poszczególnymi członkami, jak również nie zostały poparte żadnymi dowodami. Zarząd Emitenta podaje również do publicznej wiadomości, że w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzone zostało przez Radę Nadzorczą | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

| | | FARMACOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 038 208 06 00 | | 038 202 24 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarząd
2013-07-19 Krzysztof Sitko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

Podziel się opinią

Share
d2zkl3k
d2zkl3k