Trwa ładowanie...
d3te4rz
espi

FASING - Udzielenie poręczenia. (6/2013)

FASING - Udzielenie poręczenia. (6/2013)

Share
d3te4rz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostało udzielone poręczenie do kwoty 9.950,0 tys. zł za zobowiązania spółki KARBON 2 Sp. z o.o., wobec Banku Deutsche Bank PBC S.A. z tytułu zawartej na okres od 16.01.2013r. do 31.05.2013r. umowy factoringu. Za udzielone poręczenie spółce KARBON 2 Sp. z o.o., zostanie naliczona prowizja w wysokości 2% od kwoty poręczeniowej w skali roku. Jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia do spółka KARBON 2 Sp. z o.o., złoży do dyspozycji spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. weksel in blanco z własnego wystawiennictwa jako zabezpieczenie zapłaty roszczeń regresowych, mogących powstać w wyniku wykonania przedmiotowego poręczenia. Charakter powiązań: spółka KARBON 2 Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w stosunku do Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Wartość udzielonego poręczenia przekracza równowartość co najmniej wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień
30.09.2012 r. wynosił 63.628,5 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te4rz

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2013-01-18 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3te4rz

Podziel się opinią

Share
d3te4rz
d3te4rz