Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

FEERUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas S.A. (34/2013)

FEERUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas S.A. (34/2013)
Share
d319voj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 roku Spółka Feerum S.A. zawarła umowę wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4060/13/127/CB z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Suwak 3. Przedmiotem umowy jest otwarcie wielocelowej linii kredytowej. Dopuszczalną formą kredytowania w ramach wielocelowej linii kredytowej jest kredyt w rachunku bieżącym. Maksymalny limit kredytowy: wynosi 8.000.000,- PLN (słownie: osiem milionów złotych). Okres kredytowania kończy się w dniu 23 lipca 2023 roku. Pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu jest 12 miesięczny i kończy się w dniu 21 lipca 2014 roku. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest zastaw rejestrowy na
środkach trwałych ? maszynach i urządzeniach. Pozostałe warunku umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Mając na względzie, że wartość umowy przekracza próg 10% kapitałów własnych Spółki, umowa te spełnia kryterium uznania jej za znaczącą. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZADU
2013-07-26 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj