Trwa ładowanie...
d3ongm2
espi

FERRO S.A. - Informacja o wykupie i umorzeniu 990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki...

FERRO S.A. - Informacja o wykupie i umorzeniu 990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA (66/2011)

Share
d3ongm2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wykupie i umorzeniu 990 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FERRO S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 grudnia 2011r. Spółka wykupiła w celu umorzenia 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda wyemitowanych przez Spółkę i dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (raport bieżący nr 14/2011 z dnia 05 kwietnia 2011r. i 49/2011 z dnia 1 sierpnia 2011r.) . W dniu 16 grudnia 2011 r. Zarząd FERRO S.A. podjął Uchwałę o umorzeniu 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Spółka dokonała wykupu i umorzenia łącznie z umorzonymi w dniu 23 sierpnia 2011roku (raport bieżący nr 54/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.) i 9 września 2011r. (raport bieżący nr 57/2011 z dnia 9 września 2011r.) 16 990 (szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda wyemitowanych przez
Spółkę i dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst . W związku z powyższym zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji zmniejszyło się z 45 mln PLN do 28 010 000 PLN | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ongm2

| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 2562150 | | +48 12 2767607 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2011-12-16 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ongm2

Podziel się opinią

Share
d3ongm2
d3ongm2