Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

FERRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...

FERRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 23 maja 2012 r. (26/2012)
Share
d1i7quk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 23 maja 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 23 maja 2012r. posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1.Andrzej Hołój ? 3 341 273 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 29,9 %, udział w ogólnej liczbie głosów 15,8%. 2.Jan Gniadek ? 3 050 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 27,3 %, udział w ogólnej liczbie głosów 14,4%. 3.ING OFE ? 3 000 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 26,9 %, udział w ogólnej liczbie głosów 14,1% 4.AVIVA OFE AVIVA BZ WBK? 1 390 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 12,5 %, udział w ogólnej liczbie głosów 6,6%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 +48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2012-05-23 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk