Trwa ładowanie...
d34vubf
d34vubf
espi

FERRO S.A. - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 maja 2012r. (28/2012)

FERRO S.A. - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 maja 2012r. (28/2012)
Share
d34vubf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 maja 2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2012 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacone w wysokości 6 354 999,60 zł, tj. po 0,30 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje tj. 21 183 332 akcje FERRO SA. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 12 czerwca 2012r., a dniem wypłaty dywidendy jest 26 czerwca 2012r. Zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 +48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2012-05-23 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vubf

Podziel się opinią

Share
d34vubf
d34vubf