Trwa ładowanie...
d2c54l7
d2c54l7
espi

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy '"FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z...

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy '"FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (51/2013)
Share
d2c54l7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy '"FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 września 2013 r. otrzymał potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. ("HW Pietrzak") kolejnego zamówienia o wartości ok. 3,4 mln zł netto na dostawy taśmy walcowanej na gorąco wykorzystywanej przez Emitenta w procesie produkcji rur, złożonego przez Emitenta w ramach realizacji Umowy Ramowej na dostawy blach gorącowalcowanych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. ("Umowa ramowa"). W związku z przyjęciem do realizacji przez HW Pietrzak ww. zamówienia łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak od dnia 26 sierpnia 2013 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 50/2013 w sprawie obrotów Emitenta z HW Pietrzak) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 11,1 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie Emitenta na dostawy taśmy walcowanej na gorąco z dnia 29 sierpnia 2013 r.
("Zamówienie"). Wartość Zamówienia wynosi ok. 3,8 mln zł netto i na dzień przekazania niniejszego raportu jest w trakcie realizacji. Zamówienie to podobnie jak pozostałe zamówienia z tym dostawcą, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych - w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z Umowy ramowej. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d2c54l7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-09-09 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c54l7

Podziel się opinią

Share
d2c54l7
d2c54l7