Trwa ładowanie...
d59pqg7
espi

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ?FERRUM? S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z ...

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ?FERRUM? S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (38/2014)
Share
d59pqg7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy ?FERRUM? S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?FERRUM? S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. Emitent zawarł z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (?HW Pietrzak?) transakcję o wartości ok. 1,8 mln zł netto. W związku z zawarciem ww. transakcji, łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak od dnia 11 lipca 2014 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 37/2014 w sprawie obrotów Emitenta z HW Pietrzak) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 11,0 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie z dnia 18 lipca 2014 r. na dostawę przez Emitenta wyrobów stalowych na rzecz HW Pietrzak o wartości ok. 5,1 mln zł netto (?Zamówienie?). Zamówienie będzie realizowane w lipcu 2014 r. Zamówienie, podobnie jak pozostałe zamówienia z HW Pietrzak, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych, w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki zawierania umów stosowane przez Emitenta i HW Pietrzak. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają
od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż na wskazaną powyżej kwotę transakcji w łącznej wysokości ok. 11,0 mln zł netto, realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak od dnia 11 lipca 2014 r. składają się zamówienia przychodowe dla Emitenta w kwocie ok. 10,3 mln zł netto oraz transakcje kosztowe o wartości ok. 0,7 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d59pqg7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2014-07-22 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d59pqg7

Podziel się opinią

Share
d59pqg7
d59pqg7