Trwa ładowanie...
d4ji4wm
d4ji4wm
espi

FERRUM - Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (34/2013)

FERRUM - Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (34/2013)
Share
d4ji4wm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania dwóch umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (Bank) o łącznej wartości 60 mln zł. ("Umowy kredytowe") oraz raportu bieżącego nr 83/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenie terminu obowiązywania ww. Umów kredytowych, Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 7 czerwca 2013 r. podpisał aneksy do Umów kredytowych, na mocy których strony wydłużyły termin ich obowiązywania do dnia 6 grudnia 2013 roku. W ramach kredytu rewolwingowego Bank kontynuuje finansowanie już zaakceptowanych kontraktów/zamówień. Finansowanie nowych zamówień będzie się odbywało po pozytywnej ocenie i weryfikacji przez Bank wyników finansowych Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania Umów kredytowych przedłużeniu do dnia 6 grudnia 2016 r. uległ okres w jakim Bank może wystąpić o nadanie tytułom egzekucyjnym opisanym w ww. raporcie 33/2011 klauzuli wykonalności. Pozostałe
warunki zawartych umów kredytowych nie uległy istotnej zmianie i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d4ji4wm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-06-07 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ji4wm

Podziel się opinią

Share
d4ji4wm
d4ji4wm