Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Kupno akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (4/2011)

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Kupno akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (4/2011)
Share
d2usc8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kupno akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Financial Intermediaries Polska S.A. informuje, że otrzymała zawiadomienie o transakcjach akcjami Emitenta, dokonanaych przez członka Rady Nadzorczej spółki. Członek Rady Nadzroczej nie wyraził zgody na przekazanie jego danych osobowych do wiadomości publicznej. Transakcje zostały zawarte w okresie od 15 do 22 listopada 2011 r., na sesjach zwykłych, na rynku NewConnect. W tym okresie członek Rady Nadzorczej Emitenta kupił 5923 akcji oraz sprzedał 1653 akcji Emitenta. W kolejnych dniach członek Rady Nadzorczej dokonał następujących transakcji: 1) 16 listopada dokonałe transakcji sprzedaży; 753 akcji po 3,70 zł, 900 akcji po 3,79 zł; 2) 15 listopada 2011r. dokonał transakcji kupna: 650 akcji po 2,99 zł, 58 akcji po 3 zł, 425 akcji po 3,10 zł, 520 akcji po 3,3 zł; 3) 16 listopada 2011 r. dokonał transakcji kupna 240 akcji po 3,47 zł; 4) 22 listopada 2011 r. dokonał transakcji kupna: 800 akcji po 3,98 zł., 996 akcji po 3,99 zł., 14 akcji po 4 zł., 530 akcji po 4,01 zł, 690 akcji po 4,02 zł, 1000 akcji po
4,03 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II 15
(ulica) (numer)
+48 (22) 412 21 80 +48 (22) 412 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Paweł Osowski wiceprezes zarządu Paweł Osowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b