Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

FINARCH S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (1/2015)

FINARCH S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FINARCH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Finarch S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej ?Spółką?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 26 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TERRIFAST LIMITED z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (zwanego dalej ?Akcjonariuszem?), iż w związku z nabyciem poza rynkiem Newconnect w dniu 22 stycznia 2015 33.000 (słownie: trzydzieści trzy tysiące) akcji Spółki, zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku zwiększenia udziału w liczbie głosów do 38,83% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszącego poprzednio 24,28% głosów. Przed nabyciem Akcjonariusz posiadał 55.092 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie akcji Spółki, stanowiących 24,28% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 55.092 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało
24,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej wobec nabycia 33.000 akcji Spółki Akcjonariusz posiada 88.092 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcji Spółki stanowiących 38,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 88.092 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 38,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FINARCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINARCH S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-518 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Św. Jerzego 1A
(ulica) (numer)
71 750 16 90 71 750 16 51
(telefon) (fax)
biuro@finarch.pl www.finarch.pl
(e-mail) (www)
7250014780 470000527
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Paweł Szałański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y