Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (7/2011)

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (7/2011)
Share
d4370xv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FINHOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Finhouse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 roku otrzymał pocztą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podpisany przez pana Sławomira Kliszkę oraz Stanisławę Respondowską, o następującej treści: Przekroczenie 10% w ogólnej liczbie głosów Finhouse S.A.: Pan Sławomir Kliszko oraz Pani Stanisława Respondowska zawiadamiają niniejszym, że działając w porozumieniu zawartym 24.12.2010 w wyniku transakcji zawartych na rynku New Connect z dnia 30.11.2011 stali się posiadaczami 116.000 akcji FINHOUSE S.A., co stanowi 10,43% kapitału zakładowego spółki i z których przysługuje prawo 116.000 głosów, co stanowi 10,43% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed tą transakcją osoby tworzące porozumienie posiadały 111.250 akcji FINHOUSE S.A., co stanowiło 10,00%
kapitału zakładowego spółki, z których przysługiwało im wykonywanie 111.250 głosów, co stanowiło 10,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Porozumienie nie wyklucza dalszych transakcji kupna jak również transakcji sprzedaży w okresie najbliższych 12 miesięcy. Osobą reprezentująca porozumienie jest Pan Sławomir Kliszko. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINHOUSE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 50
(ulica) (numer)
(22) 423 90 85 (22) 353 88 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7010228263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Artur Luterek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv