Trwa ładowanie...
d4kvbp9

Firmowy fitness może być znacznie droższy

Pracodawcy udostępniający pracownikom taniej karnety na basen czy siłownię i od tej niższej wartości płacący VAT mogą mieć problemy. Fiskus może im nakazać zapłatę podatku od ceny rynkowej.

Share
d4kvbp9

Ilustruje to prosty przykład. Pracodawca funduje pracownikowi karnet na basen lub siłownię za np. 20 zł i od tej wartości odprowadza 22 proc. VAT, czyli 4,4 zł. Jeśli przeciętna cena rynkowa netto tego karnetu wynosi np. 200 zł, fiskus może zażądać zapłaty 22 proc. VAT od tej kwoty, czyli 44 zł.

Problem dotyczyć może wielu przedsiębiorstw, ponieważ w ostatnich latach dodatkowe atrakcje dla pracownika, mające związać go z firmą, stały się niemal standardem. Pracodawcy coraz częściej fundują np. pakiety medyczne, karnety do klubu fitness, bilety na dojazd do pracy lub na wydarzenia kulturalne. A tylko pakiety medyczne są, jako usługi medyczne, zwolnione z VAT.

Liczy się cena rynkowa

Możliwość wyższego opodatkowania otwiera fiskusowi art. 32 ustawy o VAT. Stanowi on m. in., że jeśli między dostawcą a nabywcą towarów lub usług istnieją powiązania wynikające ze stosunku pracy, zostało ustalone wynagrodzenie niższe od wartości rynkowej, a nabywca nie miał pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego, organ podatkowy może określić wartość obrotu. Robi to, przyjmując za podstawę opodatkowania pomniejszoną o kwotę VAT wartość rynkową obliczoną zgodnie ze szczególnymi przepisami ustawy o VAT.

Wiele firm nie ma świadomości, że narażają się na problemy. Przepis w tym kształcie obowiązuje od 2008 r. Wcześniej uprawnienia organu podatkowego do kwestionowania podstawy opodatkowania były mniejsze. Zgodnie z ustawą o VAT podstawą opodatkowania jest wartość należna z tytułu sprzedaży. Przedsiębiorcy odprowadzają więc VAT od wartości świadczenia przekazanego pracownikowi. Jeśli jest niższa, automatycznie płacą niższy podatek.

d4kvbp9

Eksperci przestrzegają

_ Na podstawie art 32 ustawy o VAT urząd skarbowy mógłby zakwestionować podaną przez firmę cenę sprzedaży, czyli cenę, po jakiej udostępniono świadczenie pracownikowi. Organy podatkowe powinny jednak pamiętać, że celem tego przepisu jest walka z uchylaniem się od opodatkowania. Świadczenia dla pracowników zwykle są sprzedawane po niższej cenie nie z powodu unikania opodatkowania, lecz z chęci zapewnienia podwładnym dodatkowych profitów. To zaś podaje w wątpliwość możliwość zastosowania tej regulacji do tego rodzaju sytuacji _ – powiedział „Rz” Adam Bartosiewicz, autor komentarza do VAT.

Niedługo przepisy o VAT ulegną zmianie. Chodzi o uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja modyfikuje co prawda art. 32 ustawy, jednak nie zmienia zasadniczo jego znaczenia. Wciąż przepis ten będzie dawał urzędom podstawę do kwestionowania wysokości obrotów przekazanych świadczeń.

_ Jeśli urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę w firmie, która oferowała pracownikom określone świadczenia po niższej cenie, może nakazać dopłatę podatku. Będzie się to wiązało z weryfikacją deklaracji za zeszłe miesiące oraz zapłatą odsetek _ – ostrzega Katarzyna Klimkiewicz, doradca podatkowy w TPA Horwath. _ Pracodawcy powinni też pamiętać, że jeśli sprzedają pracownikowi majątek firmy, np. samochód czy komputer, również muszą wyliczyć VAT należny od takiej sprzedaży, opierając się na wartości rynkowej. _

Monika Pogroszewska

d4kvbp9

Opinia

Tomasz Siennicki, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy
Wiele firm ma wątpliwości, jak opodatkować świadczenia przekazane pracownikom po niższej cenie oraz jak udokumentować takie transakcje. Problemem jest sytuacja, w której pracodawca nabywa najpierw określony pakiet, np. karnety do klubu fitness, i przekazuje swojemu pracownikowi po niższej cenie. By uniknąć kłopotów z fiskusem, przedsiębiorcy mogą wziąć na siebie ciężar zapłaty podatku od ceny rynkowej świadczenia albo przekazywać je po cenie rynkowej. Mogą również dofinansować pracownika, przekazując mu określoną kwotę, np. na zakup karnetu na basen, co będzie obojętne z punktu widzenia VAT. Często podatnik, nabywając wiele towarów, płaci za nie taniej niż w sklepach. Wydaje się, że określenie podstawy opodatkowania zgodnie z ceną nabycia takich towarów pozwoli uniknąć sporu z organami podatkowymi.

d4kvbp9

Podziel się opinią

Share
d4kvbp9
d4kvbp9