Trwa ładowanie...
d4bwq3e
espi

FON ECOLOGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta korekta zawiadomienia akcjonariusza (48/2011)

FON ECOLOGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta korekta zawiadomienia akcjonariusza (48/2011)

Share
d4bwq3e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta korekta zawiadomienia akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.12.2011r. do spółki wpłynęło skorygowane zawiadomienie spółki FON S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta, o którym to zawiadomieniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 71/2011 z dnia 28.11.2011r. Skorygowanym zawiadomieniem akcjonariusz FON S.A. w Płocku poinformował, że na mocy umów cywilnoprawnych z dnia 22.11.2011r. nabył łącznie 104.423 akcje Emitenta która to ilość stanowi 10,44 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 104.423 głosów, stanowiących 10,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformowała, że na mocy pierwszej z umów z dnia 22.11.2011r. nabyła od Emitenta 100.629 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 10,06 % udziału w
kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 100.629 głosów, stanowiących 10,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformowała, że na mocy drugiej z umów z dnia 22.11.2011r. nabyła od spółki OMENIX Sp. z o.o. 3.794 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 0,38 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 3.794 głosów, stanowiących 0,38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, posiadała łącznie 420.638 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 42,06 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 420.638 głosów stanowiących 42,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 525.061 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 525.061 głosów, stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. FON S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto FON S.A. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

| | | FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON ECOLOGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fonecology.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743125197 | | 141998779 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bwq3e

Podziel się opinią

Share
d4bwq3e
d4bwq3e