Trwa ładowanie...
d31jndf
d31jndf
espi

FON ECOLOGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta, przekroczenie progu 10% posiadania akcji Emitenta (35/...

FON ECOLOGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta, przekroczenie progu 10% posiadania akcji Emitenta (35/2011)
Share
d31jndf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta, przekroczenie progu 10% posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki URLOPY.PL S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta oraz przekroczeniu progu 10% posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Nabycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez Urlopy.pl S.A. w dniu 17.11.2011r. dwóch umów cywilnoprawnych na mocy, których Urlopy.pl S.A. objęły w posiadanie łącznie 78.000 akcji emitenta, która to ilość stanowi 7,80 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 78.000 głosów, stanowiących 7,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Urlopy.pl S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, posiadała łącznie 30.000 akcji spółki
Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 3,00 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 30.000 głosów, stanowiących 3,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Urlopy.pl S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 108.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 10,80 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 108.000 głosów, stanowiących 10,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Urlopy.pl S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto Urlopy.pl S.A. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FON ECOLOGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fonecology.pl
(e-mail) (www)
774-312-51-97 141998779
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31jndf

Podziel się opinią

Share
d31jndf
d31jndf