Trwa ładowanie...
d2eo4a2
d2eo4a2
espi

FON - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (1/2015)

FON - Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (1/2015)
Share
d2eo4a2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Nabycie akcji Emitenta - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.01.2015r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Trzej Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, o następujących transakcjach podmiotu blisko związanego na akcji Emitenta: 29.12.2014r. Kupno - 1 713 cena - 0,92 zł 30.12.2014r. Kupno - 5 588 cena - 0,92 zł 02.01.2015r. Kupno - 3 145 cena - 0,94 zł 05.01.2015r. Kupno - 1 014 cena - 0,94 zł Łącznie Kupno - 11 460 po średniej cenie 0,93 zł za akcje Miejsce transakcji - rynek regulowany Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2eo4a2

Podziel się opinią

Share
d2eo4a2
d2eo4a2