Trwa ładowanie...
d1wl3uf

FON - Pośrednie zbycie akcji (84/2011)

FON - Pośrednie zbycie akcji (84/2011)

Share
d1wl3uf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformowała, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki REFUS Sp. z o.o w Warszawie, w wyniku częściowej sprzedaży udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. w Warszawie oraz dokonanego na dzień 22.11.2011r. podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. w Warszawie W związku z powyższym DAMF Invest S.A. pośrednio zbyła 9.047.734 akcji Emitenta a które były w posiadaniu REFUS Sp. z o.o., która to ilość akcji stanowi 2,69 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 9.047.734 głosów,
stanowiących 2,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, DAMF Invest S.A. łącznie pośrednio i bezpośrednio posiadało 230.806.734 akcji spółki Emitenta, która to ilość stanowiła 68,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania łącznie 230.806.734 głosów, stanowiących 68,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie bezpośrednio, posiada 221.759.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 65,999% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania łącznie 221.759.000 głosów, stanowiących 65,999 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała,
że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

| | | FON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wl3uf

Podziel się opinią

Share
d1wl3uf
d1wl3uf