Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524
espi

FON - Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki zawartej ze spółką Investment Friends C ...

FON - Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki zawartej ze spółką Investment Friends Capital S.A. (15/2015)
Share
dj9h524
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki zawartej ze spółką Investment Friends Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fon S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 9/2015 z dnia 18.02.2015 r. informuje, że w dniu 26.03.2015 r. jako Pożyczkobiorca na podstawie złożonego zapotrzebowania do Investment Friends Capital S.A. w Płocku jako Pożyczkodawcy otrzymał na rachunek bankowy Spółki kwotę 1.800.000,00 zł tytułem drugiej transzy pożyczki w ramach łączącej strony umowy pożyczki z dnia 18.02.2015 r. Aktualne zadłużenie Fon S.A. wobec Pożyczkodawcy uwzględniając przekazaną w dniu 26.03.2015r. drugą transzę pożyczki wynosi 5.300.000,00 zł. Druga transza pożyczki przekazana została na dotychczasowych warunkach i z zabezpieczeniem określonym w umowie pożyczki z dnia 18.02.2015 r. Emitent informuje, że ewentualne kolejne transze pożyczki do maksymalnej łącznej kwoty pożyczki 7.000.000,00 zł, zgodnie z zawartą Umową pożyczki z dnia 18.02.2015r. będą przekazywane przez Pożyczkodawcę w wysokości i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524