Trwa ładowanie...
d20s2pp
d20s2pp
espi

FON - Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (16/2015)

FON - Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (16/2015)
Share
d20s2pp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Zakup akcji - zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.03.2015r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez osobę blisko związaną z Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta poinformowało, o następujących transakcjach osoby blisko związanej na akcji Emitenta: 24.03.2015r. Kupno - 26 822 cena - 0,83 zł 26.03.2015r. Kupno - 1 380 cena - 0,81 zł Łącznie kupno - 28 202 po średniej cenie - 0,83 zł Miejsce transakcji - Rynek regulowany Tryb zawarcia transakcji - Transakcje w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s2pp

Podziel się opinią

Share
d20s2pp
d20s2pp