Trwa ładowanie...
d3vsvx9

FOREVER ENTERTAINMENT - Zakończenie subskrypcji akcji serii L. (1/2015) - EBI

FOREVER ENTERTAINMENT - Zakończenie subskrypcji akcji serii L. (1/2015)

Share
d3vsvx9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii L. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Forever Entertainment S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L, przydzielonych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/12/2014 z dnia 23.12.2014, przekazuje do publicznej wiadomości wskazane niżej informacje. 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii L: Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii L: 20 listopada 2014 Data zakończenia subskrypcji akcji serii L: 23 grudnia 2014 2) data przydziału akcji serii L - 23.12.2014 3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 9.960.997 akcji serii L 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła. 5) liczba akcji serii L, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 9.960.997 akcji 6) Cena, po jakiej akcje serii L były obejmowane - Akcje serii L Forever Entertainment SA, jako akcje połączeniowe, przydzielone zostały wyłącznie aktualnym akcjonariuszom Madman Theory Games SA. W wycenie wartości akcji Madman Theory Games SA sporządzonej na potrzeby procesu połączenia z Forever
Entertainment SA wartość jednej akcji Madman Theory Games SA oszacowana została na poziomie 0,92842 zł. Zważywszy że w procesie połączenia, w zamian za 1 akcję Madman Theory Games SA obejmowanych było 2,846 akcji serii L Forever Entertainment SA, cena emisyjna 1 akcji serii L Emitenta wynosiła 0,3262 zł. 7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii L objęte subskrypcją - 23 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne. 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii L w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 23 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne. 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii L w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci. 10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L wyniosła 8.098 zł., a w szczególności: - koszty sporządzenia aktu notarialnego podwyższającego kapitał zakładowy- 3.348 zł - obsługa prawna - 4.400 zł - wniosek dot. rejestracji podwyższenia przez Sąd - 350 zł Zgodnie z art. 36 ust. 2b
Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Podstawa Prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vsvx9

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Rogaliński Prezes Zarządu
Zbigniew Dębicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vsvx9

Podziel się opinią

Share
d3vsvx9
d3vsvx9