Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

FORPOSTA - Raport miesięczny Forposta S.A. za grudzień 2014 roku. (2/2015) - EBI

FORPOSTA - Raport miesięczny Forposta S.A. za grudzień 2014 roku. (2/2015)

Share
d2g0sr5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Forposta S.A. za grudzień 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Forposta S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych. Grudzień 2014 był dla FORPOSTA S.A. okresem przeznaczonym na podsumowanie i rozliczenie działań oraz finalne sparametryzowanie strategii działania spółki w poszczególnych kwartałach 2015 roku. Wysiłki operacyjne w grudniu dalej oscylowały wokół rozbudowy sieci operacyjnej i poszerzenia zasięgu działania dla usługi doręczenia przesyłek listowych. Kontynuowano także negocjacje międzyoperatorskie, w rozbudowanej formie i zakresie, także pod względem oszacowania możliwości świadczenia obsługi doręczania przesyłek poza granicami Polski oraz obsługi strumienia doręczeń w Polsce. Prowadzono także negocjacje operacyjno-techniczne mające na celu umożliwienie świadczenia doręczeń przesyłek paczkowo ? kurierskich i ich
konsolidację na rynku, we współpracy z lokalnymi liderami, przedsiębiorstwami z segmentu KEP. Przychody z nowej usługi w grudniu ukształtowały się na poziomie piętnastu tysięcy, co jest wynikiem podobnym do wyniku uzyskanego w listopadzie. Dodatkowo liczne zapytania Klientów i wstępne analizy rynku potwierdziły potrzebę wprowadzenia i uruchomienia masowej możliwości nadań paczkowych w krajach Unii Europejskiej jak i skanalizowanego szybkiego systemu doręczeń, na co został położony nacisk i przeorganizowanie priorytetów projektowych, już w pierwszych tygodniach roku 2015. Prace związane z optymalizacją systemu pozwoliły także na przyspieszenie wprowadzania zmian systemowych i tym samym poszerzenie panelu możliwości dla Klienta. Spółka kontynuowała negocjacje w zakresie pozyskania nowych kontraktów i ma nadzieję, że efekty finansowe powinny zostać wykazane w kolejnych raportach. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty
bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2014 roku: Raport bieżący nr 20/2014 z 12 grudnia 2014 r. - Raport miesięczny Forposta S.A. za listopad 2014 roku. Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu 2014 roku. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.forposta.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W grudniu 2014 r. wydano 70.500 tys. zł ze środków pozyskanych z emisji akcji na ochronę danych osobowych, działania operacyjne i na rozbudowę siatki obsługi klientów. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami
oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2015 r. W dniu 13 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2014 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Kuśmierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5