Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (39/2014)

FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (39/2014)
Share
d2q71rr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka) mając na uwadze raport bieżący nr 21/2013 z dnia 16 września 2013 r. informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. podpisał z ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) z siedzibą w Katowicach kolejną umowę uzupełniającą do umowy kredytowej z dnia 24 czerwca 2003 r. Przedmiotem umowy uzupełniającej są podwyższenie kwoty kredytu do wysokości 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), wydłużenie okresu kredytowania do dnia 31 października 2016 r. oraz zmiana zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie kredytu uległo zmianie tj. podwyższono wartość hipoteki kaucyjnej łącznej z kwoty 40.000.000 PLN do kwoty 48.000.000,00 PLN ustanowionej na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Północnej 30 oraz na prawie własności wzniesionych na niej budynków i urządzeń. Podwyższono ponadto wartość zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym znajdującym się w fabryce Emitenta w Suwałkach przy ul.
Północnej 30 z najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 42.000.000,00 PLN do kwoty 48.000.000 PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem pozostaje cesja praw z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot mienie ruchome. Zarówno Umowa kredytowa, jak i umowa uzupełniająca nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10% kapitałów własnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Mariusz Gazda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr