Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

FORTE - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitena (28/2011)

FORTE - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitena (28/2011)
Share
d27uut4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitena | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż w dniu 21 listopada 2011 roku powziął następującą wiadomość od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie: " Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że w wyniku zbycia przez fundusz akcji spółki Fabryki Mebli FORTE S.A., liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki posiadanych przez fundusz inwestycyjny spadła poniżej progu 5 %. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki było zbycie akcji tej spółki w dniu 16 listopada 2011 r. Przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 210 472 szt. akcji Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowiło 5,10 % kapitału zakładowego tej spółki.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 1 210 472 głosów na walnym zgromadzeniu Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowiło 5,10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 835 472 szt. akcji Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowi 3,52 % kapitału zakładowego tej spółki. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dają 835 472 głosów na walnym zgromadzeniu Fabryki Mebli FORTE S.A., co stanowi 3,52 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4