Trwa ładowanie...
d1kbpru
d1kbpru
espi

FOTA S.A. - Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądo ...

FOTA S.A. - Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi (1/2015)
Share
d1kbpru

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni VII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Emitenta na czynności Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łodzi z udziałem wierzyciela Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank) w przedmiocie wniosku Emitenta o zawieszenie postępowania egzekucyjnego postanowił zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie o sygn. akt Km 492/14 z wniosku Banku przeciwko Spółce do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie VII Co 1154/14. Przedmiotowe postępowanie egzekucyjne jest następstwem wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania, o czym Spółka poinformowała w raporcie
bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. Informacja o wszczęciu wyżej wymienionego postępowania została podana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, które następnie było zawieszone na okres trzech miesięcy, co zostało przez Emitenta zakomunikowane raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie w sprawie wyżej wymienionego postępowania egzekucyjnego Spółka dnia 28 sierpnia 2014 roku raportem bieżącym 52/2014 poinformowała o postanowieniu Sądu Rejonowego w Gdyni Wydział VII Cywilny w przedmiocie częściowego uchylenia czynności Zastępców Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)
d1kbpru

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Jakub Fota Prezes Zarządu
2015-01-08 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kbpru

Podziel się opinią

Share
d1kbpru
d1kbpru