Trwa ładowanie...
d3uprcx

FOTA S.A. - Informacja w przedmiocie działań restrukturyzacyjnych Emitenta (22/2015)

FOTA S.A. - Informacja w przedmiocie działań restrukturyzacyjnych Emitenta (22/2015)

Share
d3uprcx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja w przedmiocie działań restrukturyzacyjnych Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Mając na uwadze treść art. 154 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 z późn.zm) wypełniając obowiązki informacyjne w przedmiocie informacji dotyczącej bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, cenotwórczej i precyzyjnej, a wskazującej na okoliczności które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu okoliczności i zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych bądź odnosi się do zdarzeń przyszłych Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) umożliwiając inwestorom rzetelną ocenę potencjalnego wpływu okoliczności i zdarzeń na cenę lub wartość instrumentu finansowego Emitenta informuje, że w związku z zamiarem przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki planów rozwoju strategii reorganizacji działalności Spółki i jej głównych kanałów dystrybucji, które będą realizowane
w ciągu najbliższych kilku lat, a dokonywane w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego, prowadząc szereg działań zmierzających do poprawy efektywności działalności Emitenta, uruchomiono nowy model sprzedaży polegający na bezpośrednim oferowaniu i dostarczaniu towarów handlowych Emitenta klientowi końcowemu bezpośrednio z magazynu centralnego. Tym samym dalszy rozwój wdrażanego nowego modelu sprzedaży ma na celu ograniczenie kosztów działalności oraz optymalizację procesów biznesowych, zmierzających do poprawy efektywności zarządzania majątkiem obrotowym, zwiększając jednocześnie dostępność towaru dla klientów końcowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uprcx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stryjska 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 690 66 10 | | 58 662 40 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Jakub Fota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uprcx

Podziel się opinią

Share
d3uprcx
d3uprcx