Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

FOTA S.A. - Informacje w przedmiocie zbycia udziałów w spółce zależnej od Emitenta (3/2015)

FOTA S.A. - Informacje w przedmiocie zbycia udziałów w spółce zależnej od Emitenta (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje w przedmiocie zbycia udziałów w spółce zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż pełnomocnik działający w imieniu Emitenta zawarł umowę sprzedaży posiadanych 70% udziałów w kapitale zakładowym Spółki FOTA UKRAINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie (Ukraina). Zawarcie umowy sprzedaży, a następnie po dokonaniu rejestracji w Jedynym Rejestrze Państwowym Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy przeniesie własność posiadanych przez Emitenta udziałów na rzecz osoby fizycznej Mychajła Rasułowa s. Alija (dalej: Kupujący). Zgodnie z postanowieniami umowy pełnomocnik Emitenta zawarł umowę sprzedaży 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce FOTA UKRAINA z siedzibą w Kijowie przy ul. Szachtarska 5, dla której Jedyny Rejestr Państwowy Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy prowadzi wpis rejestracji państwowej: 1 067 102 0000 002931, kod płatnika podatkowego: 33444183, kapitał zakładowy 100.000,00 UAH (słownie: sto tysięcy hrywien, 0/100 kopiejek)
(dalej: FOTA UKRAINA) i dla skuteczności transakcji zobowiązał Kupującego do dokonania rejestracji. Mocą zawartej umowy pełnomocnik Emitenta dokonuje zbycia na rzecz Kupującego posiadanych udziałów w wielkości wniesionego wkładu kapitału zakładowego (statutowego) tj. 70.000,00 UAH (słownie: siedemdziesiąt tysięcy hrywien, 0/100 kopiejek) co stanowi 70% kapitału zakładowego FOTA UKRAINA po cenie sprzedaży ustalonej za wszystkie posiadane udziały w wysokości 7.000,00 UAH (słownie: siedem tysięcy hrywien, 0/100 kopiejek). Po dokonaniu transakcji i zarejestrowaniu zmian przez Jedyny Rejestr Państwowy Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy Emitent nie będzie posiadał udziałów w Spółce FOTA UKRAINA i tym samym zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FOTA UKRAINA utraci status wspólnika. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Ukrainy Kupujący zgłosił zmiany rejestracyjne FOTA UKRAINA do Jedynego Rejestru Państwowego Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy. Na chwilę obecną
Emitent oczekuje potwierdzenia zarejestrowania zmiany wspólnika w wyżej wymienionym rejestrze. Emitent informuje, iż ze względu na sytuację wewnętrzną Ukrainy, w tym działania wojenne, znaczne ryzyko prowadzenia działalności i dalszego zaangażowania w FOTA UKRAINA, Emitent zawarł umowę sprzedaży celem wyeliminowania potencjalnie negatywnych skutków dla Wierzycieli Emitenta . Emitent informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Kupującym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Jakub Fota Prezes Zarządu
2015-01-27 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j