Trwa ładowanie...
dedr62s
espi

FOTA S.A. - Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego o nadanie kla ...

FOTA S.A. - Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (75/2014)

Share
dedr62s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) informuje, że powziął informacje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VI Gospodarczy (Sąd) po rozpoznaniu sprawy z powództwa wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie (Bank) postanowił zmienić postanowienie Referendarza Sądowego Sadu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt VI GCo 1074/13) o nadaniu klauzuli wykonalności w ten sposób, że nadał dalszemu szóstemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) wystawionemu przez Bank przeciwko Emitentowi sądową klauzulę wykonalności co do świadczenia pieniężnego objętego tym tytułem ? z ograniczeniem egzekucji do kwoty 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 0/100) celem wszczęcia egzekucji komorniczej z obciążonej hipoteką umowną łączną kaucyjną nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (GD1G/00180097/4), a w pozostałym zakresie
postanowienie Referendarza Sądowego utrzymać w mocy. Postępowanie egzekucyjne wszczęte z wnioski Banku z nieruchomości położonej w Gdańsku dla której Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00180097/4 zostało zawieszone na okres 3 miesięcy tj. do dnia 15 grudnia 2014 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 22 września 2014 roku. Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 2650/14) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o limit wierzytelności, w oparciu w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt 06/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 12 grudnia 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1074/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 44/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku. | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dedr62s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stryjska | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 690 66 10 | | 58 662 40 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-12-02 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dedr62s

Podziel się opinią

Share
dedr62s
dedr62s